ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 (อ่าน 6) 31 พ.ค. 66
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 31) 17 พ.ค. 66
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. (อ่าน 40) 09 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูระดับอนุบาล โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 61) 27 เม.ย. 66
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 149) 17 มี.ค. 66
ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 184) 17 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับบริจาคเลือด จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (อ่าน 135) 03 มี.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.5-6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 141) 01 มี.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 139) 01 มี.ค. 66
ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 125) 01 มี.ค. 66
ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 118) 01 มี.ค. 66
กิจกรรมเดิน-วิ่ง ฉลองครบรอบ 62 ปี RNA FUN RUN 2023 (อ่าน 91) 01 มี.ค. 66
ชมรมอาสายุวกาชาดร่วมบริจาคโลหิต (อ่าน 83) 01 มี.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.5-6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 85) 01 มี.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1- 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 72) 01 มี.ค. 66
พิธีน้องรำลึกบรรพชน พระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 172) 19 ม.ค. 66
งานวันแห่งครอบครัว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 150) 19 ม.ค. 66
มอบของรางวัลสนับสนุน งานกาชาด อำเภอฝาง ประจำปี 2566 (อ่าน 158) 19 ม.ค. 66
เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 150) 19 ม.ค. 66
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 144) 19 ม.ค. 66
โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (อ่าน 95) 19 ม.ค. 66
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐิ์ "ดิจิทัล" ปี 4 (อ่าน 105) 19 ม.ค. 66
ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2565 (อ่าน 114) 19 ม.ค. 66
ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2565 (อ่าน 103) 19 ม.ค. 66
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีสริงคอมโบ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 5 TH VALAYA ALONGKORN MUSIC COMPTITION 2022 (อ่าน 226) 06 ธ.ค. 65
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาขอแสดงยินดีกับพ่อดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน (อ่าน 197) 06 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 213) 06 ธ.ค. 65
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 (อ่าน 207) 06 ธ.ค. 65
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 141) 06 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองประเภททีมหญิง กิจกรรมตลาดนัดกีฬา นักเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 6/2565 (อ่าน 207) 06 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขัน LANNA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022 ชิงแชมป์ภาคเหนือ (อ่าน 217) 21 พ.ย. 65
ร่วมทำบุญเมืองฝางครบรอบ ๑,๓๘๑ ปีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป (อ่าน 204) 14 พ.ย. 65
ผลการเรียนระดับมัธยม (อ่าน 256) 02 พ.ย. 65
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 255) 28 ต.ค. 65
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ร่วมไว้อาลัยแก่โศกนาฏกรรม ณ จ.หนองบัวลำภู (อ่าน 273) 28 ต.ค. 65
ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ตามจุดเน้นโรงเรียน 6 ด้าน (อ่าน 255) 28 ต.ค. 65
ทำบุญสลากภัตต์ วัดหนองยาว ประจำปี 2565 (อ่าน 327) 23 ก.ย. 65
"สานฝันสู่ดวงดาว" วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 337) 21 ก.ย. 65
นักเรียนยุวชนทหารทัศนศึกษา และเยี่ยมชมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ แบบ 3 (อ่าน 336) 21 ก.ย. 65
กิจกรรมกาดมั่วครัวฮอม ระดับอนุบาล (อ่าน 340) 21 ก.ย. 65
วันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 (อ่าน 318) 21 ก.ย. 65
กิจกรรม ค่าย Power of mind (อ่าน 296) 08 ก.ย. 65
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 303) 08 ก.ย. 65
การอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 288) 08 ก.ย. 65
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ แบบ 3 ลุ่มน้ำฝาง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 289) 08 ก.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา (อ่าน 316) 23 ส.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวน การจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา (อ่าน 295) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (อ่าน 352) 18 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2565 (อ่าน 313) 18 ส.ค. 65
กิจกรรมวันอาเซียน 2565 (อ่าน 325) 18 ส.ค. 65