ติดต่อเรา
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
150 ม.17 บ้านหนองยาว   ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-346583 เบอร์โทรสาร 053-883450
Facebook : RNAFang


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน