รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
150 ม.17 บ้านหนองยาว   ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-346583 เบอร์แฟกส์ 053-883450


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :