วิดีทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 49) 01 ต.ค. 65
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา education sandbox โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 58) 01 ต.ค. 65
แผนงานโครงการเจียระไน โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 56) 01 ต.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 55) 01 ต.ค. 65
การอ่านสารวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 56) 01 ต.ค. 65
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 60) 01 ต.ค. 65
การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 42) 01 ต.ค. 65
การแสดงเต้นประกอบเพลง "รักแม่เท่าฟ้า" ระดับประถมศึกษา (อ่าน 44) 01 ต.ค. 65
การแสดงเต้นประกอบเพลง "หนึ่งเดียวคือแม่" ระดับอนุบาล (อ่าน 52) 01 ต.ค. 65
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2565 (อ่าน 56) 01 ต.ค. 65
กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 54) 01 ต.ค. 65
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2565 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (รวม สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ) (อ่าน 58) 01 ต.ค. 65
การแสดงละครเรื่อง มัทนะพาธา ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 48) 01 ต.ค. 65
การแสดงละครเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ตอน กัณฑ์มัทรี ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 51) 01 ต.ค. 65
การแสดงเต้นประกอบเพลงวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 44) 01 ต.ค. 65
การแสดงจากโรงเรียนเอื้อวิทยา ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 55) 01 ต.ค. 65
การแสดงฟ้อนเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 52) 01 ต.ค. 65
ประมวลผลภาพพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 55) 01 ต.ค. 65
การปฐมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 60) 01 ต.ค. 65
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหาร และ ครูอาวุโส โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ปี2565 (อ่าน 51) 01 ต.ค. 65
มาตรการ 6-6-7 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (อ่าน 62) 01 ต.ค. 65