ประกาศสถานศึกษา
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเป็นนักเรียนทุนและทั่วไปโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (นักเรียนภายใน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (เอื้อวิทยา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (นักเรียนภายใน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 65
ประกาศฉบับที่ 18/2565 รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
ประกาศฉบับที่ 16/2565 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ประกาศฉบับที่ 17/2565 เรื่องมาตรการผ่อนคลายมาตรควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ฉบับที่ 15/2565 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
รับสมัครบุคลากรคัดเลือกเข้าทำงาน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียน On Site วันที่ 17 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
มาตรการชะลอกาเปิดเรียน On site ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง แจ้งวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 11
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ประกาศจากอำเภอ เรื่อง ผู้ติดเชื้อโควิด-19
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 64
เปิดเรียน On-site 16 ก.ย.64
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
หยุดการจัดการเรียนการสอน On site 12-13 ก.ค.64
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64